Organisatie

Contributies

De organisatie van de bedrijfscompetitie kost geld. Het uitgangspunt van de Stichting is, dat de inschrijfkosten van de teams de uitgaven van de Stichting moeten dekken.

Jaarlijks wordt begroot wat de uitgaven van de Stichting zijn, op basis daarvan wordt het inschrijfbedrag bepaald.

Deze uitgaven zijn:

  • Veldhuur
  • Afdracht aan de bond (KNHB)
  • Organisatie herfst- en eindtoernooi
  • Bestuurskosten

Voor het seizoen 2020/2021 is het inschrijfgeld vastgesteld op € 750.

Aanmelden en afmelden van teams: 

Een team kan zich ieder moment aanmelden bij Saskia Heins, 06-28279188 S.Heins@planet.nl

Een team kan zijn deelname slechts beeindigen bij aanvang van de winterstop of voor of tijdens het eindtoernooi. Afmelden bij Saskia Heins, 06-28279188 S.Heins@planet.nl